Chirurgia kolana TPLO

- Ortopedia -

Tibia Plateau Leveling Osteotomy - kość piszczelowa przycinana jest koliście na szczycie tak, aby dokonać obrotu tego fragmentu do uzyskania pożądanego poziomego nachylenia powierzchni stawowej kości piszczelowej względem powierzchni stawowej kości udowej. Obrócony odłam po ustawieniu jest następnie mocowany za pomocą płyty. Zabieg powoduje, że zerwane więzadło nie jest już potrzebne do wewnętrznego związania powierzchni stawu, ze względu na inny rozkład sił działających na staw kolanowy.

<< wstecz
szukaj